Planten met GPS en led-indicatoren

Planten met GPS en led-indicatoren

De schijfplantmachines worden al jaren uitgevoerd met een hydraulische aandrijving. Daarbij dient de plant ingelegd te worden bij een vaste markering op de plantschijf. Echter heeft deze aandrijving ook zo haar beperkingen. Zo is een strak verband op het bed niet altijd mogelijk en heeft deze hydraulische regeling beperkingen ten aanzien van afstandsprecisie.

Sinds 2015 is daarom een elektrohydraulisch regeling beschikbaar. Deze regeling bewaakt de draaisnelheid van de schijf en vangt de afwijkingen van de hydraulische regeling op. Dit komt de afstandsprecisie ten goede. Sinds kort is het mogelijk om deze elektrohydraulisch te koppelen met het RTK GPS-systeem. Deze combinatie biedt een nog hogere nauwkeurigheid ten aanzien van de plantafstand. Bovendien is het mogelijk een strak verband te creëren, zowel op het bed als het hele veld.

De plantmarkeringen op de plantschijf verdwijnen en worden vervangen door een led-indicatorstrook. Deze strook is vlak tegen de plantschijf bevestigd en loopt met de kromming van de plantschijf mee. Op deze strook zullen de leds één voor één oplichten. Dit gebeurt met dezelfde omtreksnelheid als de plantschijf. Dit gebeurt met dezelfde omtreksnelheid als de plantschijf. De led-indicatoren branden als het ware op een vaste positie op de plantschijf. Het is de bedoeling dat op deze positie de plant ingelegd wordt.

Om deze regeling te laten werken is wel een RTK GPS in combinatie met een gridmodule vereist. Deze aansturing is getest met de GPS-systemen van Ag Leader, Raven en Trimble. Het RTK (real-time kinematic) corrigeert automatisch de GPS-ontvanger van de trekker met een vast basisstation (BASE) op het land. Hierdoor is een nauwkeurigheid van 2,5 cm te behalen.

De plantafstand wordt op zowel de GPS-module als de plantmachine ingesteld. Bij elk synchronisatiemoment brandt de led kort in een andere kleur. Dit is een teken aan de planters dat de GPS nog steeds goed werkt. Wanneer de GPS-module niet geactiveerd is, of wanneer er een slecht GPS-signaal waarneembaar is, is dit een directe waarschuwing voor de planters om in te grijpen en zorg te dragen voor een juiste instelling.